آتش تورم در خرمن محصولات کشاورزی

به گزارش وبلاگ بایجانی، مرکز آمار ایران تازه ترین گزارش خود از میانه قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در بهار سال جاری را منتشر نموده که نشان می دهد درحالی که قیمت پیاز نسبت به بهار سال قبل کاهش یافته اما قیمت کاه بیش از 400 درصد رشد داشته است.

آتش تورم در خرمن محصولات کشاورزی

قیمت کدام محصولات بیش از 100 درصد افزایش قیمت داشته اند؟

در سه ماهه سال 1400، در گروه غلات، جو با 186.9 درصد افزایش قیمت صدرنشین این گروه بوده و گندم با 101.5 درصد رشد در رتبه بعدی واقع شده است. میانه قیمت جو در بهار سال جاری 5 هزار و 785 تومان و گندم 5 هزار و 18 تومان بوده است.

در گروه حبوبات عدس با 107.9 درصد رشد قیمت نسبت به بهار سال قبل، صدرنشین افزایش قیمت ها در این گروه است. قیمت عدس در بهار سال جاری به طور میانه 23 هزار و 872 تومان بوده است.

در بخش محصولات علوفه ای، در بهار سال جاری قیمت کاه نسبت به بهار سال پیش، 401.5 درصد رشد داشته است. در همین زمان قیمت یونجه هم 103.5 درصد افزایش را تجربه نموده است. بهار سال جاری میانه قیمت هر کیلوگرم کاه 2 هزار و 82 تومان و یونجه 4 هزار و 257 تومان بوده است.

در گروه میوه های هسته دار هم هلو با 130.3 درصد رشد قیمت نسبت به بهار سال قبل صدرنشین افزایش قیمت بوده است. در این مدت قیمت زردآلو هم 124.5 درصد رشد نسبت به بهار سال قبل نشان می دهد. بهار سال جاری میانه قیمت هلو 12 هزار و 270 تومان و میانه قیمت زردآلو 25 هزار و 672 تومان بوده است.

قیمت کدام محصولات بیش از 50 درصد رشد داشته اند؟

در بهار سال جاری در گروه فراورده های دامی سنتی، شیر گاو با رشد قیمت 89.9 درصدی نسبت به بهار سال قبل صدرنشین رشد قیمت در این گروه است. میانه قیمت یک کیلوگرم شیر گاو در بهار سال جاری 4 هزار و 742 تومان بوده است. به علاوه میانه قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند هم 13 هزار و 775 تومان بوده که نسبت به بهار سال گذشته 56.7 درصد افزایش را تجربه نموده است.

بعلاوه در بخش محصولات جالیزی، خیار با میانه قیمت 3 هزار و 965 تومان نسبت به بهار سال قبل 70.6 درصد رشد قیمت داشته است. در گروه حبوبات، هم در این بازه زمانی میانه قیمت نخود 12 هزار و 221 تومان بوده که 73.3 درصد افزایش را نشان می دهد.

در گروه سبزیجات هم قیمت گوجه فرنگی نسبت به بهار سال قبل 76.5 درصد افزایش داشته است. میانه قیمت این محصول در بهار سال جاری 2 هزار و 467 تومان بوده است.

در بخش میوه های هسته دار، میانه قیمت آلبالو 15 هزار و 140 تومان بوده که نسبت به بهار سال قبل 65.4 درصد افزایش نشان می دهد. بعلاوه در میان میوه های دانه دار، میانه قیمت سیب درختی 12 هزار و 895 تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 58.8 درصد افزایش یافته است.

قیمت کدام محصولات کمتر از 50 درصد رشد داشته اند؟

همین طور در بهار سال جاری در بخش محصولات جالیزی، هندوانه با میانه قیمت دو هزار و 106 تومان و خربزه با میانه قیمت سه هزار و 666 تومان نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب با 16.9 و 23.9 درصد افزایش روبرو بوده اند.

در بخش سبزیجات هم میانه قیمت سیب زمینی دو هزار و 290 تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل با 26.2 درصد افزایش روبرو شده است.

بعلاوه در گروه دامداری سنتی، میانه قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده 49 هزار و 435 تومان و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده 44 هزار و 81 تومان بوده است. به این ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قیمت یک کیلوگرم گوسفند زنده 25.1 درصد افزایش و قیمت یک کیلوگرم گاو پرواری زنده 48.4 درصد افزایش را تجربه نموده اند.

قیمت کدام محصول نسبت به بهار سال قبل کاهش یافته؟

اما در کنار همه اینها گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد پیاز تنها محصول کشاورزی است که قیمت آن در بهار سال جاری نسبت به بهار سال قبل 35.3 درصد کاهش داشته است. میانه قیمت پیاز در بهار سال جاری هزار و 380 تومان بوده است.

هزینه خدمات کشاورزی چه مقدار افزایش داشته است؟

بنا بر گزارش مرکز آمار ایران در بخش هزینه های خدمات ماشینی، در بهار سال جاری، هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی آب 489 هزار و 485 تومان و هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی دیم 372 هزار تومان بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 41 و 58.7 درصد افزایش داشته اند.

در بخش دستمزد نیروی کار، دستمزد کارگر میوه چین مرد 146 هزار و 789 تومان بوده که نسبت به سال قبل 42.9 درصد افزایش داشته و دستمزد کارگر میوه چین زن 121 هزار و 687 تومان بوده که نسبت به بهار سال قبل تنها 10.5 درصد افزایش داشته است. بعلاوه، دستمزد کارگر وجین کار و تنک کار مرد 154 هزار و 140 تومان بوده که نسبت به بهار سال قبل 40.4 درصد افزایش یافته اما دستمزد کارگر وجین کار و تنک کار زن 221 هزار و 920 تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 91.6 درصد افزاش داشته است.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

به "آتش تورم در خرمن محصولات کشاورزی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آتش تورم در خرمن محصولات کشاورزی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید