شروط تعویق سن بازنشستگی، از بازنشستگی پلکانی تا شناور کردن آن

به گزارش وبلاگ بایجانی، رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با اشاره به تعویق سن بازنشستگی مطرح شده در لایحه بودجه سال 1401 می گوید: اگر این موضوع به صورت انتخابی باشد؛ به طوریکه هم تمایل فرد به ادامه کار و هم احتیاج سازمان باتوجه به توانمندی های فرد در نظر گرفته گردد، بهره وری بهتری ایجاد می نماید، اما شاید یک قانون کلی، شمولیت مطلوبی ایجاد نکند.

شروط تعویق سن بازنشستگی، از بازنشستگی پلکانی تا شناور کردن آن

حسام الدین علامه در گفت وگو با وبلاگ بایجانی، با اشاره به اینکه کشورهای روبرو یافته با پدیده سالمندی در دنیا، هم درمورد آغاز سن بازنشستگی و هم درخصوص سن قراردادی آغاز سالمندی در یک جامعه، به مسائل مختلفی از جمله مقدار امید زندگی در بدو تولد، مقدار بقا در دوره سالمندی، مقدار امید زندگی به هنگام ورود به دوره بازنشستگی و سالمندی توجه می نمایند، اظهار کرد: شناور کردن سن سالمندی و بازنشستگی یکی از سیاست هایی است که در دنیا روبروه یافته با سالمندی جمعیت، معمول شده است.

وی اضافه کرد: برای اینکه مقدار جمعیت مولد و شاغل جامعه، کاهش پیدا نکند، از فشار به صندوق های بازنشستگی کاسته گردد، افزایش سن کار و به تاخیر انداختن سن بازنشستگی یکی از روش های روبروه با تبعات افزایش جمعیت سالمندی کشورهاست؛ اما در این زمینه باید به چند موضوع توجه کرد؛ باید دید اگر این قانون به صورت کلی باشد، آیا همه افراد در معرض بازنشستگی دارای توانمندی های اداری و مهارت های لازم برای فضای اداری امروز که مهارت های تازهی را اقتضا می نماید، هستند و از نظر سلامت جسمانی و روانی و انگیزه کار، همه افراد شرایط یکسانی دارند؟.

رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با اشاره به تعویق سن بازنشستگی مطرح شده در لایحه بودجه معتقد است که اگر این موضوع به صورت انتخابی باشد؛ به طوریکه هم تمایل فرد و هم احتیاج سازمان باتوجه به توانمندی های فرد در نظر گرفته گردد، بهره وری بهتری ایجاد می نماید، اما شاید یک قانون کلی شمولیت مطلوبی ایجاد نکند.

علامه در ادامه موضوع بازنشستگی پلکانی را پیشنهاد کرد و یادآور شد: در بازنشستگی پلکانی، فرد به تدریج بازنشسته می گردد و به جای دو سال آخر کار، با کاهش روزهای کاری و بازنشستگی تدریجی در سه الی پنج سال آخر، برای ترک کار، آمادگی روحی پیدا می نماید. در این مدت نیز سازمان ها از راه چاره ظرفیت سازی و جانشین پروری استفاده می نمایند و فرد جوانی را در یک نگاه انتقال تجارب و پیوند میان نسلی در کنار فرد در معرض بازنشستگی قرار می دهند تا انباشت تجارب کاری انتقال یابد.

وی اعلام کرد: در دوره بازنشستگی پلکانی به فرد در معرض بازنشستگی، مهارت های لازم برای ورود به دوره بازنشستگی و سالمندی را آموزش می دهند و فرد می آموزد که بعد از یک شغل رسمی، چگونه وارد کسب و کارهای کوچک و محله محور گردد و چگونه جامعه، کماکان در بحث سود جمعیتی دوم که به بهره وری فرد بعد از شغل اول و رسمی خود در دوران بازنشستگی و سالمندی اشاره دارد، از سود جمعیت دوم افراد بازنشسته و سالمند بهره مند گردد.

رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور توضیح داد: بنابراین در یک جامعه در معرض سالمندی جمعیت، مداخلات نوآورانه ای مانند شناور کردن سن بازنشستگی، بازنشستگی پلکانی و نیز آموزش مهارت های سالمندی برای فرد در معرض بازنشستگی، از شیوه های درستی است که باید قانونگذار به آن توجه کند؛ اما این مداخلات نباید برای همه افراد یکسان باشد بلکه می تواند برای هر فرد، با یک سنجش مهارت های فردی و ارزشیابی درست و درنظرگرفتن احتیاجمندی سازمان، تصمیم گیری کرد.

علامه ضمن موافقت کلی نسبت به طرح پیشنهادی به تعویق انداختن سن بازنشستگی اظهار کرد: این کار مشروط بر موارد ذکر شده فوق می تواند مطلوب باشد. این کار در کشورهای در معرض سالمندی جمعیت، یکی از سیاست ها و راه چاره های تازه است اما باید در جزئیات، جوانب مختلفی را در نظر گرفت تا برترین نتیجه برای فرد و جامعه و سیستم اداری حاصل گردد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "شروط تعویق سن بازنشستگی، از بازنشستگی پلکانی تا شناور کردن آن" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شروط تعویق سن بازنشستگی، از بازنشستگی پلکانی تا شناور کردن آن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید