کوچکترین واحد زمانی اندازه گیری شد

به گزارش وبلاگ بایجانی، محققان کوچکترین واحد زمان را براساس حرکت نور در مولکول هیدروژن اندازه گیری نموده اند که معادل 247 زپتو ثانیه است.

کوچکترین واحد زمانی اندازه گیری شد

به گزارش خبرگزاری مالی ایرانبه نقل ازلایوساینس، محققان کوتاه ترین واحد زمانی را اندازهگیریکرده اند که معادل مدت زمان حرکت ذره نور در یک مولکول هیدروژن است.

این واحد زمان که در نوع خود یک رکورد به حساب می آید 247زپتوثانیهاست. یکزپتوثانیهمعادل 0/000000000000000000001 ثانیه است.

البته پیش از این نیز محققان پژوهش هایی در مقیاسزپتوثانیهانجام داده بودند. در تحقیقی که سال 2016 در نشریه نیچر فیزیکس منتشر شده بود، از لیزر برای اندازهگیریزمان تا 850زپتوثانیه استفاده شده بود. دقت این اندازهگیرینسبت به تحقیقی که در سال 1999 اجرا شده بود و طی آن موقع در واحدفمتوثانیهاندازهگیریشده بود، بسیار بالاتر بود. تشکیل پیوندهای شیمیایی و جدا شدن آنها چندفمتوثانیهطول می کشداماحرکتنور در یک مولکول هیدروژن فقط چندزپتوثانیه است.

رینهارد دورنراز دانشگاه گوته آلمان و همکارانش برای اندازهگیریاین مدت زمان پرتو اشعه ایکس را از ابزارPERTRA III در یک شتاب دهنده ذرات تاباندند.

محققان انرژی اشعه ایکس را طوری تنظیم کردند که یک فوتون (ذره نور) به 2 الکترون در مولکول هیدروژن برخورد کرد. (یک مولکول هیدروژن حاوی 2 پروتون و 2 الکترون است).

این فوتون، مانند سنگریزهایکه به سطح آب دریاچه برخورد می نماید، این دو الکترون را یکی پس از دیگری به جنبش واداشت. این کنش و واکنش ها نوعی طرحموجایجاد کرد که طرح تداخل نامیده می گردد ودورنرو همکارانش با استفاده از میکروسکوپ COLTRIMS آن را اندازهگیریکردند. ابزار مذکور یک ردیاب بسیار دقیق ذرات است که می تواند واکنش های بسیار سریع در سطح اتم و مولکول را ثبت کند.

سون گروندمن یکی از مولفان ارشد این پژوهش از دانشگاهراستاکآلمان می گوید: از آنجا که موقعیت فضایی مولکول هیدروژن را می شناسیم، ما از تداخل دو موج الکترون برای محاسبه دقیق زمان رسیدن فوتون به نخستین و دومین اتم هیدروژن استفاده کردیم.

این مدت زمان با درنظرگرفتنفاصله بین اتم های هیدروژن داخل یک مولکول در زمان برخورد فوتون با آنها، حدود 247زپتاثانیهاست. این اندازهگیریبه طور کلی سرعت نور در یک مولکول را نشان داده است.

نتایج اینتحقیقدر ژورنال ساینس منتشر شده است.

منبع: اقتصاد ایران

به "کوچکترین واحد زمانی اندازه گیری شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کوچکترین واحد زمانی اندازه گیری شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید