بیش از 230 اسم دوقلو پسر زیبا و خاص

به گزارش وبلاگ بایجانی، مجموعه اسم دوقلو پسر که با توجه به زیبایی و هماهنگی در حروف و آوا انتخاب شده اند. این اسامی زیبا به شما برای انتخاب اسم نوزادان پسر دوقلویتان یاری خواهدکرد.

بیش از 230 اسم دوقلو پسر زیبا و خاص

وبلاگ بایجانی | سرویس مادر و کودک - اگر به تازگی صاحب دو پسر دوقلوی دوست داشتنی شده اید یا باردار بوده و منتظر تولد آنان هستید، یکی از چالش های زیبای پیش رویتان انتخاب اسم پسر دوقلو است. ما برایتان مجموعه ای از اسامی پسر به صورت جفت شده گردآوری نموده ایم تا به شما در انتخاب اسم دوقلوهای پسرتان یاری نموده باشیم. این اسامی در شکل و آوا و گاهی در معنی با یکدیگر هماهنگ هستند و به نظر می رسد برای اسم پسر دوقلو مناسب باشند.

اسم دوقلو پسر به ترتیب الفبایی اسم اول

 1. اَردلان و اردوان
 2. اَرسام و ارشام
 3. اَرسلان و اردلان
 4. اَرشام و ارشیا
 5. اَشکان و کیان
 6. اِحسان و حسان
 7. اِرشاد و مهرشاد
 8. اِرمیا و آریا
 9. اِسرافیل و میکائیل
 10. ابوالحسن و ابوالحسین
 11. اتابک و بابک
 12. احمد و محمود
 13. ادیب و شکیب
 14. ارژن و ارژنگ
 15. اسماعیل و ابراهیم
 16. اصغر و اکبر
 17. افشار و افشین
 18. الیا و ارمیا
 19. الیاس و عباس
 20. الیان و الیاس
 21. امید و نوید
 22. امیر و امین
 23. امیراردلان و امیرارسلان
 24. امیرپارسا و امیرپاشا
 25. امیرپوریا و امیرپویا
 26. امیرپویان و امیرپویا
 27. امیرسامان و امیرسبحان
 28. امیرصدرا و امیرطاها
 29. امیرعباس و امیرعرفان
 30. امیرعطا و امیرطاها
 31. امیرکسرا و امیرسدرا
 32. امیرمحمّد و امیرمحمود
 33. ایلیا و ارمیا
 34. ایلیاد و ایلیار
 35. ایمان و امین

  اسم جدید و زیبا پسر دوقلو

 36. آبان و آبدین
 37. آبتین و آتین
 38. آتان و آتین
 39. آتیلا و ایلیا
 40. آتین و آرتین
 41. آدریان و آدرین
 42. آذرباد و آذربان
 43. آراد و آراز
 44. آران و آرتان
 45. آرتا و آرتین
 46. آرتام و آرشام
 47. آرتیمان و آرتین
 48. آرتین و رادین
 49. آردا و آرشا
 50. آرسِن و آرسام
 51. آرش و آرشام
 52. آرمان و آرمین
 53. آرمین و آروین
 54. آریا و آرین
 55. آریاباد و آریابان
 56. آریابد و آریاراذ
 57. آریان و آرین
 58. آزاد و آراد
 59. آوید و نوید
 60. آیدین و آیین

  اسم شیک دوقلوهای پسر

 61. بَردیا و بهنیا
 62. بَرزین و فرزین
 63. بَشیر و بصیر
 64. بَهرام و شهرام
 65. بُرهان و سبحان
 66. بنیامین و یاسین
 67. بِهداد و بهراد
 68. بِهراد و بهزاد
 69. بِهروز و شهروز
 70. بِهکام و بهنام
 71. بِهنام و شهرام
 72. بِهنود و شهنود
 73. بِهیاد و شهیاد
 74. بِهین و متین
 75. بِهینا و بهنیا
 76. باراد و آراد
 77. باربد و رامبد
 78. بامداد و بامشاد
 79. بهبود و بهنود
 80. بهداد و بهراد
 81. بهدین و رادین
 82. بهراد و شهراد
 83. بهرنگ و ارژنگ
 84. بهسود و بهنود
 85. بهشاد و مهرشاد
 86. بهفام و بهنام
 87. پارسا و پریسا
 88. پَرهام و بهنام
 89. پدرام و پندار
 90. پوریا و پویا
 91. پویا و پویان
 92. پویان و پیمان
 93. تاج الدین و سراج الدین
 94. توحید و وحید
 95. تیرداد و فرداد
 96. جانیار و دنیایار
 97. جاوید و جویان
 98. جلال و جلیل
 99. جلیل و جمال
 100. جمال و کمال
 101. جویان و کیان
 102. دنیا و جویان
 103. دنیادار و دنیاگیر

  اسم پسر دوقلو

 104. حِسام و حسان
 105. حامد و حامی
 106. حسن و حسین
 107. حمید و مجید
 108. داتام و داتان
 109. دادمهر و دادور
 110. دادور و دادیار
 111. دارا و داراب
 112. داران و دارمان
 113. دارنوش و داریوش
 114. داریا و بردیا
 115. دامور و دامون
 116. دانا و دارا
 117. دانوش و داریوش
 118. دانیار و جانیار
 119. داوود و داوید
 120. دایان و رایان
 121. رَها و رهام
 122. رُهام و پرهام
 123. راتین و متین
 124. رادان و رادمان
 125. رادمهر و شادمهر
 126. رادوین و رادین
 127. راستین و راشین
 128. رامتین و رامسین
 129. رامین و رامتین
 130. رایا و رایان
 131. رایان و کیان
 132. زُبید و زبیر
 133. زامیاد و بامداد
 134. زانیار و زامیاد
 135. ژوان و ژوبین
 136. ژیار و ژیوار

  اسم دوقلو پسر

 137. سَحاب و شهاب
 138. سابین و سارین
 139. ساسان و سامان
 140. سام و سامان
 141. سامان و سامین
 142. سامی و حامی
 143. سامیار و سانیار
 144. سبلان و اردلان
 145. سپنتا و سپند
 146. سپهر و سپهرداد
 147. سپهراد و سپهر
 148. سرافراز و سرفراز
 149. سعید و حمید
 150. سورن و سورنا
 151. سورین و سورن
 152. سیامک و سیاوش
 153. سیروان و سیروس
 154. سینا و نیما
 155. سیناک و رستاک
 156. شَنتیا و سپنتا
 157. شاها و طاها
 158. شروان و شروین
 159. شهراد و شهرود
 160. شهرداد و مهرداد
 161. شهزاد و بهزاد
 162. شهسان و شایان
 163. شهنام و بهنام
 164. شهیاد و مهیاد
 165. طَهورا و طاها
 166. طاها و طاهر
 167. طهماسب و طهمورث
 168. عابد و ساجد
 169. عادل و عارف
 170. عاطِف و عاکف
 171. عرشیا و عرفان
 172. عرفان و عارف
 173. عماد و عمران
 174. عمید و حمید
 175. عیسی و مسیح
 176. غَفّار و غفور
 177. فاران و شایان
 178. فرازان و فرازمان
 179. فرامرز و فریبرز
 180. فربد و فربود
 181. فرحان و سبحان
 182. فرداد و فردین
 183. فرزاد و فرداد
 184. فرزام و فرزان
 185. فرزین و فرزاد
 186. فرشاد و فرشید
 187. فرنود و فربود
 188. فرهاد و فرهام
 189. فرهام و فرهان
 190. فرهود و فرنود
 191. فرید و نوید
 192. فریمان و فرینام
 193. کارن و کارینا
 194. کامداد و کامران
 195. کامشاد و بامشاد
 196. کامیار و مهیار
 197. کریم و رحیم
 198. کسرا و سدرا
 199. کمال و جمال
 200. کمیل و کمال
 201. کورش و کوروس
 202. کوشا و کوشاد
 203. کوشاد و کوشان
 204. کی راد و کی زاد
 205. کیا و کیاراد
 206. کیاشا و کیا
 207. کیانوش و داریوش
 208. کیوان و کیهان
 209. مِهداد و مهرداد
 210. مِهراب و مهران
 211. مِهرداد و مهرزاد
 212. مِهزاد و فرزاد
 213. ماکان و کیان
 214. مانا و مانی
 215. مانی و حامی
 216. ماهان و ماکان
 217. مبین و متین
 218. محمّد و محمود
 219. مزدک و بابک
 220. میثاق و میثم
 221. میعاد و میثاق
 222. میلاد و میعاد
 223. نامدار و نامور
 224. نوید و نوین
 225. نیکان و کیان
 226. نیهاد و مهراد
 227. وارتان و واروژان
 228. هاتف و عارف
 229. هوداد و هوراد
 230. هوشمند و هوشیار
 231. هومان و هومن
 232. هونام و هومان
 233. هیراد و هیرسا
 234. هیوا و هیراد
 235. یاسر و یاسین

با مراجعه به جداول زیر می توانید مجموعه اسامی دختر و پسر را به تفکیک حرف الفبا و همراه با معنی و ریشه اسم مشاهده کنید.

اسم دختر

انتخاب اسم دخترانه با حروف الفبا

برای آشنایی با دیگر اسامی دخترانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی شروع گردد، می توانید از جدول زیر بهره ببرید.

اسم پسر

انتخاب اسم پسرانه با حروف الفبا

برای آشنایی با دیگر اسامی پسرانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی شروع گردد، می توانید از جدول زیر بهره ببرید.

منبع: setare.com

به "بیش از 230 اسم دوقلو پسر زیبا و خاص" امتیاز دهید

1 کاربر به "بیش از 230 اسم دوقلو پسر زیبا و خاص" امتیاز داده است | 1 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بیش از 230 اسم دوقلو پسر زیبا و خاص"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید