گردشگری کم شتاب تجربه ای نو در کاهش مصرف و تخریب طبیعت

به گزارش وبلاگ بایجانی، کم شتاب به معنی کاستن از سرعت زندگی و کاهش سرعت مصرف است که بعضی آن را پاسخ مناسبی در شرایط مصرف فزاینده و تهدیدهای روزافزون آب و هوایی می دانند. هر چند به رغم موفقیت های نسبی آن در بعضی جنبه ها در حوزه توریسم پدیده ای کاملاً نوظهور تلقی می گردد. توجه به جزییات در نزدیکی شما، اصلی مهم در توریسم کم شتاب به

گردشگری کم شتاب تجربه ای نو در کاهش مصرف و تخریب طبیعت

گردشگری کم شتاب تجربه ای نو در کاهش مصرف و تخریب طبیعت

کم شتاب به معنی کاستن از سرعت زندگی و کاهش سرعت مصرف است که بعضی آن را پاسخ مناسبی در شرایط مصرف فزاینده و تهدیدهای روزافزون آب و هوایی می دانند. هر چند به رغم موفقیت های نسبی آن در بعضی جنبه ها در حوزه توریسم پدیده ای کاملاً نوظهور تلقی می گردد. توجه به جزییات در نزدیکی شما، اصلی مهم در توریسم کم شتاب به گزارش CHN،توریسم کم شتاب در نهایت به معنی کاستن از سرعت زندگی و در نتیجه کاهش سرعت مصرف است که بعضی آن را پاسخ مناسبی در شرایط مصرف فزاینده و تهدیدهای روزافزون آب و هوایی می دانند هرچند به رغم موفقیت های نسبی آن در بعضی جنبه ها در حوزه توریسم پدیده ای دنیای اما کاملاً نوظهور و تجربه نشده تلقی می گردد. توریسم یا سفر کم شتاب یکی از راهکارهای رایج در پاسخ به نگرانی های ناشی از تغییرات آب و هوایی است. زیرا سه هدف و توصیه اصلی در این نگرش که به نوعی ملهم از نگرش های مینی مالیستی در هنر نیز هست، نقش موثری در کاهش اندازه سفرها و درپی آن کاهش اندازه مصرف انواع وسایل نقلیه پرسرعت دارد که در مقایسه با وسایلی چون دوچرخه، اغلب متکی به سوخت های فسیلی هستند. اصل های مهمی در توریسم کم شتاب به عنوان فلسفه این نوع سفر مطرح است که شامل ماندن حداقل یک هفته در هر مقصد گردشگری با خودداری از سفر های متعدد در زمان کوتاه است. دقت در جزییات به این معنا که هر آن چه را که در نزدیکی ماست، دقیق ببینیم. به عبارت بهتر دقت در جزییات نیز اصل مهم دیگری است که تا حدی فلسفه این نوع سفر یا توریسم را توضیح می دهد. بعلاوه اقامت در خانه ها و اتاق های اجاره ای به جای اقامت در هتل های لوکس و پرمصرف ، خرید از فروشگاه های ساده محلی و از همه مهم تر خرید کالاهای محلی به جای کالاهای مارک دار وارداتی نیز از دیگر عواملی است که سبب کاهش سرعت حرکت و عملکرد گردشگر و در نهایت اندازه مصرف می گردد. این نگرش یعنی مفاهیم مطرح در توریسم کم شتاب اغلب در رسانه های جمعی به عنوان جایگزینی برای سفرهای هوایی تلقی می گردد. جریان های متعدد سفر یا توریسم کم شتاب پیوسته مردم را تشویق می نمایند که با آهستگی و تمرکز بیشتر به مقاصد مختلف سفر نمایند و مدت زمان تعطیلات خود را فقط در یک مقصد بگذرانند. دوران اقامت خود را در نواحی مختلف طولانی تر نمایند و اندازه رفت و آمد خود را کاهش دهند. اما آنچه که در عرصه نظری در سال های اخیر به عنوان توریسم کم شتاب مطرح شده از نظر کارشناسان توریسم در عرصه عمل چنان که انتظار می رود نمود چشمگیری نداشته است. بخشی از این مسئله به علت هزینه های مادی در تامین امکانات و بخشی نیز به علت کمی بازار تقاضا براثر تداوم و سلطه عادت های فکری درباره الگوهای رایج و قدیمی مسافرت و توریسم در میان گردشگر هاست. در نتیجه آنچه که اکنون درعرصه عمل درباره توریسم کم شتاب می توان یافت و دید، جز معدودی تورهای مسافرتی در اروپا نمود جدی و فراگیری نداشته است. درواقع صنایع مسافرتی و انواع خدمات وابسته به صنعت گردشگری همچون بسیاری دیگر از جنبه های زندگی غربی و مدرن طی 40 تا50 سال اخیر هنوز هم تحت سلطه تصورات و تعاریف قدیمی و سنتی از سفر و گردشگری همچنان قربانی سرعت و بی دقتی و مصرف انبوه و آزمندی شدیدی شده است که حاصل تشویق به مصرف بیشتر برای فراوری بیشتر و باز هم بیشتر و آن هم برای کسب سود بیشتر در پاسخ به فرایند کنترل نشده افزایش جمعیت و در نتیجه افزایش احتیاج به اشتغال و تامین معیشت است. اما در برابر این رویه مخرب، کشف لذت های حقیقی و یادگیری و مشارکت آن با دیگران قرار گرفته است که حاصل شکل گیری جریان های نوین فکری و سبک های زندگی نو است. این نگرش ها در تقابل با نوعی اعتیاد به سفر سریع یا توریسم شتابناک است که درست همچون غذای سریع یا فست فود سرعت برای هیچ را در فکر تداعی می نماید که درنهایت چیزی جز مصرف بیشتر و بهره برداری بیشتر از طبیعت و تخریب بیشتر و بی محابای آن نیست. بنابراین هدف از شکل گیری توریسم کم شتاب تشویق مردم به نوعی سفر تفریحی همراه با دقت در جزییات برای یادگیری بیشتر و ارتباط بیشتر است که با احترام کامل به فرهنگ و تاریخ های محلی و نیز حمایت و حفاظت از محیط زیست همراه باشد. ایده ای که در نهایت به توریسم مسئولیت پذیر و جوابگو می انجامد. در صورت توجه به این نکات توریسم برخلاف عوارض مخرب و ناخوشایندی که در دهه های اخیر ایجاد نموده، کارکرد مناسب خود را به دست می آوردکه به معنی احترام به تنوع های، انسانی و فرهنگی و طبیعی و ایجاد ارتباط میان مردم و احیای دوباره لذت کشف و یادگیری از ساده ترین امور زندگی است که به علت سرعت و سلطه تفکر هدفمندی همیشه از دیده ها به دور مانده است. تشویق به نگاه دوباره و دقیق و کسب تجربه کامل و حداکثری از حداقل امکانات همچون همه جریان ها یا جنبش های موسوم به آهستگی- هدف اصلی و نهایی صنعت توریسم کم شتاب است. این پدیده که به معنی کاهش از حجم و کمیت در تجربه های گردشگری و به جای آن تمرکز بر کیفیت این تجربه هاست هنوز خود، گام های کم شتابی را در حوزه صنعت گردشگری دنیا و آن هم صرفاً در کشورهای پیشرفته اروپا و آمریکا برداشته است. به همین علت تورهایی که ارائه دهنده خدمات و برنامه های مسافرتی طبق اصول معین توریسم کم شتاب باشند و بر سفرهای کوتاه مدت، با حداقل استفاده از وسایل حمل و نقل و مصرف سوخت های فسیلی و بر ارتباط متقابل میان گردشگر با مردم و منطقه ها محلی و ناشناخته در هر سفر گردشگری تاکید داشته باشد، هنوز در گام های کم شتاب و کند فقط در معدودی انگشت شمار از کشورهای اروپایی رواج دارد. این پدیده چنان نوظهور و ناآزموده است که حتی کتاب های راهنمای توریسم کم شتاب در جریان پروژه ای با همین عنوان اخیراً از ماه مه 2010 راه اندازی شده و درواقع هنوز کتاب راهنمای جامعی در این زمینه که راهنمای کار تورگردان ها باشد ارائه نشده است. با این حال عملکرد تورهای فعال در زمینه توریسم کم شتاب که این نوع خدمات را به گردشگر های عمدتاً علاقمند به روش های نوین و نگرش های عمدتاً پست مدرن به زندگی ارائه می نماید، تا حدی قابل شناسایی و ردیابی است. در میان همین اندک گروه های گردشگری، اما پررنگ ترین و فعال ترین گروه ها در این زمینه گروهی است تحت عنوان تورهای کم شتاب -که از پیوند تورگردان های چند گروه کوچک تورگردانی تشکیل شده است که سفرهای اختصاصی به مقصد ایتالیا، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی را به علاقه مندان عرضه می نماید. در واقع برای درک بهتری یا دستیابی به تجربه های عملی دراین حوزه فقط می توان به تجربه های محدود همین تورگردان ها توجه و اتکا کرد که در همین زمینه فعالیت و انگیزه های خود را به صورت بیانیه ای توضیحی در پنج بند این گونه توضیح می دهند: ـ ما تورگردان های کوچک ارائه نماینده توریسم کم شتاب در کشورهای اروپایی در احساس تعلق به مقاصد ویژه ای در اروپا با هم اشتراک نظر داریم. مقاصدی که قادرند ما را در اعماق درون مان به وجـد آورند. مقاصد و مکان هایی که در ملاقات از آن ها با مردمان دیگری که در جستجوی نوع متفاوتی از خدمات گردشگری و گردشگری هستند، اشتراک نظر داریم. ـ ما فعالان توریسم کم شتاب در کشورهای اروپایی نگرش واحد و مشترکی درباره سفر و فلسفه سفر داریم. ما معتقدیم که مسافرت ها باید کم شتاب تر و با هدف تماشا همه چیزهایی باشد که پیرامون ما رخ می دهد. مشاهده ای که به یاری آن بتوانید خود را در چشم اندازهای محلی، تاریخی و فرهنگی متفاوتی رها کنید و در میان مردمی متفاوت با آداب و رسوم و عقاید و غذاهای متفاوت غرق کنید. ـ ما گروه های ارائه نماینده تورهای کم شتاب معتقدیم که یک گروه کوچک با این نگرش می تواند سبب ارتقای سطح کیفی تجربه های گردشگری گردد و ما را قادر سازد تا از همراهی و رفاقت و همفکری مسافران با یکدیگر نیز لذت ببریم. مردمی که به گروه ما می پیوندند در واقع از پیش، دوستان و همفکران ما هستند. ـ ما به کاری که می کنیم و جایی که می رویم کاملاً علاقمند هستیم .ما صاحبان مشاغل کوچک هستیم که تورهای مسافرتی خود را شخصاً مدیریت و راهنمایی می کنیم و در مقاصد گردشگری معینی کار می کنیم که کاملاً به آن اشراف داریم و با گروه ها و مردم محلی آن درارتباط نزدیک و کاملاً محبت آمیز هستیم. ـ بعضی از ما در اروپا زندگی می کنیم و بعضی دیگر سالانه بارها از این مقاصد ملاقات نموده ایم. کار و فعالیت ما صرفاً کوششی شغلی نیست بلکه ما خود نیز مسافرانی هستیم که درباره تورهای مسافرتی کم شتاب که هنوز پدیده ای کم تجربه شده است، می آموزیم. این گروه به هم پیوسته از تورگردان های فعال در حوزه توریسم کم شتاب در کوشش های خود که در واقع نخستین گام های تجربی در حوزه این نوع توریسم محسوب می شوند، به طور معین در کشور های فرانسه دو تور مجزا و در کشور ایتالیا چهار تور، و دو تور دیگر هم به مقصد کشورها و شهرهای دیگر اروپایی نظیر پراگ و آمستردام ارائه می نمایند. در میان تورهای محدود اما جالب این گروه ها هم اکنون تور ویژه ای که از توسکانی تا پراگ و از آمستردام تا پروانس به علاقه مندان خدمات ویژه کم شتاب ارائه می نماید، بیش از سایر تورها جلب نظر می نماید که در اصل یک تور موسیقی است.

منبع: slowtraveltours.com /slowtrav.com/vr/index.htm

ارسالی از طرف کاربر محترم : rafiei.m

منبع: راسخون

به "گردشگری کم شتاب تجربه ای نو در کاهش مصرف و تخریب طبیعت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "گردشگری کم شتاب تجربه ای نو در کاهش مصرف و تخریب طبیعت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید